Wednesday, August 12, 2009

Waktu Ajal Telah Tiba.


Salam hormat dan rahayu,

Besok apabila waktu ajal telah tiba, tanda - tandanya robohnya bukit Sinai (hidung berkerut), telinga layu, mulut menjadi kotor, telinga berdengung, Nur Muhammad lenyap, waktu itu hendaklah menyatukan cipta pada Tuhan, melenyapkan segala perwujudan, mengatasi segala godaan.

Yang mengajak ke alam kesesatan, apabila nampak cahaya hitam yang cemerlang, itu adalah perwujudan gejolak, berasal dari perut, pelenyap bulu dan kuku. Apabila tersesat ke dalam cahaya hitam, pasti masuk golongan binatang merangkak.
(...antara isi dan ungkapan yang berasal dari Wirid Hidayat Jati....).

Apabila sering mendengar apa yang tidak pernah didengar, seperti mendengar perbualan jin, iblis, dan haiwan, itu pertanda seseorang itu akan kabur ke alam baqa'. Dengan demikian, perlulah kamu lebih beribadah, bersikap jujur, dan bersikap sangat berhati-hati terhadap hidup sendiri.

Justeru, hendaklah bersifat sebagai seorang salik, harus banyak mengampun kesalahan saudara-saudaranya, kerana sifat pengampun itu adalah dasar agama yang paling tinggi.

" berikanlah ampun pada mereka. Perintahkan kebajikan dan jangan terpengaruh
oleh orang-orang yang bodoh." ( Al A'raf : 199 ).

No comments:

Post a Comment