Friday, August 14, 2009

Dewi Suci.Salam hormat dan rahayu,

Cuba renungkan pepatah luhur ini :

Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai, andaikan tidak demikian, pasti "Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna" kerana yang menyebabkan penderitaan diri peribadi itu adalah akibat dari perbuatan diri sendiri.

Tuhan memberi akal kepada manusia sebagai piranti yang penting untuk menjadi khalifah fil ard. Manusia memiliki akal (fikiran dan budi) sedangkan makhluk lain tidak. Dalam diri manusia ada roh Tuhan tetapi tidak sempurna, yang sempurna hanyalah Ilahi.

Bagi orang yang tahu akan kebenaran, dalam hati terasa ewuh ( bingung ), apabila tidak turut berbuat sesat, hidupnya akan menjadi merana, kalau ikut, menjadi rendah pula budi pekertinya.

Justeru, hidup bersama Tuhan adalah kebebasan. Hanya Allah kita wajib yakin, bukan setakat yakin dengan jalan ilmu, malahan ke tahap sijaratul yakin, haqqul yakin, seterusnya ke peringkat kamalul yakin, iaitu yakin yang sempurna, sehingga rindu kepada Allah.
Sesiapa yang merindukan Allah hatinya mempunyai mata. Mata hatinya melihat segala sesuatu yang tidak dilihat oleh penglihatan biasa. Mata hati yang dapat memperlihatkan kebenaran.

" Ya Allah, tunjuklah kepada kami, bahawa yang benar adalah benar dan beri kemampuan mengikutinya. Dan tunjuklah kepada kami bahawa yang salah itu adalah salah dan beri kemampuan menjauhinya ".

No comments:

Post a Comment