Friday, February 5, 2010

Jangan abaikan aku.Salam Hormat dan rahayu.


Setiap insan mahukan pendidikan yang sempurna. Begitu juga dalam kalangan penduduk di kawasan pedalaman terutama di kawasan atau petempatan orang asli dalam negara mahupun di luar negara. Golongan mereka merupakan penduduk asal dan peribumi yang ketinggalan serba serbi berbanding dengan kaum lain terutama dalam bidang pendidikan, sosio-ekonomi, kemudahan infrastruktur, komunikasi teknologi maklumat, dan pembangunan luar bandar.


Namun begitu, kerajaan telah banyak berusaha ke arah memberi seberapa banyak bantuan untuk membangunkan kemajuan masyarakat orang asli. Mereka tidak lagi dipinggirkan dan beberapa badan bukan kerajaan serta kerajaan sendiri banyak menjalankan program dan cuba menaik taraf serta memperbaiki kehidupan orang asli.
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli, Jabatan Pendaftaran Negara, Kementerian Pelajaran Malaysia, dan Suruhanjaya Hak Asasi Kemanusiaan adalah antara organisasi yang bertindak memajukan kehidupan dan pendidikan masyarakat orang asli. Terdapat ramai masyarakat orang asli yang tidak boleh membaca, menggira dan menulis, malah ada dalam kalangan mereka tidak mempunyai Sijil Kelahiran apatah lagi mempunyai kad pengenalan diri.Justeru beberapa langkah kerajaan yang antaranya adakan program turun padang untuk melihat sendiri dan kenal pasti masalah masyarakat di kawasan pedalaman bagi memperbaiki kehidupan mereka. Bangunan sekolah perlu dibina walaupun tidak semua tempat, kemudahan asas seperti petempatan baru, jalan perhubungan darat, bantuan pertanian perlu diberi yang kesemuanya ini dapat memaju dan meningkatkan kehidupan masyarakat orang asli.

No comments:

Post a Comment